Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ mới nhất

0

Sinh hoạt chi bộ chính là hoạt động được diễn ra hàng tháng. Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ mới nhất hàng tháng được quy định ở Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về những sinh hoạt chi bộ của Ban Tổ chức Trung ương. Cùng tham khảo bạn nhé!

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng

Phần mở đầu

 • Chi bộ thực hiện thu nộp đảng phí của đảng viên hàng tháng

 • BÍ thư chi bộ thông báo mọi tình hình những đảng viên của Chi bộ, số đảng viên có mặt dự họp, số đảng viên được miễn công tác, sinh hoạt và số đảng viên vắng mặt cùng với lý do vắng

 • Thông qua chương trình, những vấn đề trọng tâm cùng các nội dung sinh hoạt chi bộ cần tập trung thảo luận;

 • Tiến hành cử thư ký cho cuộc họp.

Phần nội dung sinh hoạt chi bộ

Nội dung sinh hoạt chi bộ bao gồm:

 • Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế cùng với địa phương, cơ quan và đơn vị. Quán triệt, phổ biến chủ trương, cũng như các chính sách mới của Đảng, Nhà nước với sự chỉ đạo của cấp ủy. Sau đó nhận xét về tình hình tư tưởng của tất cả đảng viên và quần chúng.

 • Đánh giá mọi tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng trước. Chẳng hạn như tình hình đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy và các nhiệm vụ được chi bộ phân công.

 • Đánh giá về việc học tập tư tưởng, làm theo tấm gương đạo đức cùng phong cách Hồ Chí Minh của quần chúng, đảng viên.

 • Thông báo những ý kiến của đảng viên, cũng như quần chúng về lãnh đạo của chi bộ cùng với vai trò gương mẫu của các đảng viên (nếu có).

 • Đề ra những nhiệm vụ thiết thực, cụ thể, các bức xúc trước mắt để thực hiện vào tháng tới. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện.

 • Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận về những nội dung trên.

Về phần kết thúc

 • Đồng chí chủ trì tóm tắt tất cả mọi ý kiến phát biểu của Đảng viên. Sau đó kết luận lại những vấn đề quan trọng, lớn mà chi bộ đã thảo luận và thống nhất.

 • Chi bộ biểu quyết để thông qua các kết luận. Thư ký ghi rõ số đảng viên không đồng ý, đồng ý, và số đảng viên có ý kiến khác.

 • Đồng chí thư ký và chủ trì ký vào biên bản cuộc họp. Sổ ghi biên bản cuộc họp chi bộ cần được lưu trữ, quản lý theo quy định.

Nội dung sinh hoạt chi bộ về chuyên đề

Ngoài những buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng trên thì mỗi quý có ít nhất một lần, Chi bộ sẽ chọn một trong những vấn đề dưới đây để sinh hoạt chuyên đề:

 • Học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Giải pháp xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh, trong sạch hoặc khắc phục và củng cố cơ sở yếu kém

 • Xây dựng một thôn hay khu phố văn hóa hoặc nông thôn mới

 • Đấu tranh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng với những tệ nạn xã hội tại địa phương, đơn vị hay cơ quan.

 • Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và tạo ra nguồn phát triển đảng viên

Để thực hiện nội dung chi bộ chuyên đề, Chi uỷ cần:

 • Xác định được nội chuyên đề.

 • Chi uỷ chọn lựa nội dung và phân công các đảng viên chuẩn bị nội dung.

 • Dựa trên cơ sở chuẩn bị của Chi uỷ, đảng viên sắp xếp thời điểm sinh hoạt và phân công người phản biết (nếu cần). Sau đó chuẩn bị nội dung gợi ý để các đảng viên chuẩn bị đưa ra những ý kiến phát biểu nhằm mục đichs bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả cao nhất.

Kết luận

Hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp bạn nắm được Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình thực hiện, nếu như có bất cứ vấn đề vướng mắc gì, các chi bộ hãy phản ánh ngay qua Văn phòng Đảng Uỷ.

Nguồn Liveshare.vn